A e·masovers sovint fem referència a la figura del masover però, de què parlem exactament quan parlem de la masoveria? I quin és el paper que juga el masover al món?

 

Captura de pantalla 2016-03-18 a las 11.10.43

Tradicionalment el contracte de masoveria neix a Catalunya, i era aquell pel qual el propietari d’una finca rústica encarregava a una persona, el masover, l’explotació de les terres de la seva finca a canvi d’un percentatge en els resultats que el propietari n’obtingués i, alhora, tenia dret d’habitació dins l’immoble o en algun immoble annex a la finca.

Captura de pantalla 2016-03-18 a las 11.10.59

A mida que van passant els anys, el contracte de masoveria ja no inclou l’explotació agrícola perquè, en la majoria de casos, ja no parlem de finques amb terres per cultivar sinó que la figura del masover s’adapta a les noves necessitats i es limita a la vigilància de la finca i a altres serveis que pugui necessitar el propietari, com ara ocupar-se de la jardineria de la finca, fer tasques de cuiner o de xofer, per exemple.

Una figura semblant a la del masover, però deixant de banda els camps catalans i extrapolada a les grans ciutats, és la figura del conserge.

El conserge, per definició, és la persona que per ofici té al seu càrrec les claus d’un edifici o establiment públic o privat, se’n cuida del seu manteniment, vigilància i neteja i realitza altres feines no especialitzades, en funció de la demanda de l’establiment on treballi. La figura del conserge seria molt semblant, o igual, a la del guarda.

Captura de pantalla 2016-03-18 a las 11.09.44

D’altra banda és interessant esmentar la figura del majordom que comença a tenir un avast més internacional (als països angloparlants parlem de la figura del butler). El majordom és, per definició, el servent principal d’una casa o immoble, encarregat de l’organització del servei i de l’administració de les despeses.

Captura de pantalla 2016-03-18 a las 11.09.13

Molt lligat a la figura del majordom –en moltes ocasions el majordom i la figura del housekeeper tenen un significat gairebé idèntic- parlem de la figura del housekeeper o també conegut en castellà com “ama de llaves”. Sí, en femení, ja que tradicionalment es tractava d’una dona que tenia el tractament anglès “Mrs” independentment del seu estat civil (cal recordar que als països angloparlants s’utilitza aquesta nomenclatura honorífica per aquelles dones que estan casades i que no tenen cap altre títol com ara Doctora, Presidenta, etc). Així doncs, era la figura que s’ocupava i dirigia els treballadors de les diferents àrees de la casa: cuina, bugaderia, neteja, jardineria… Inclús era qui supervisava al majordom. La housekeeper controlava que tot estigués a punt i, d’igual manera que el masover, el conserge, el guarda o el majordom, la housekeeper també habita dins l’immoble en el que treballa i regenta.

Avui dia, aquesta figura també s’ha hagut d’adaptar als nous temps i a les noves necessitats i ha deixat de ser la tradicional housekeeper per passar a ser cook-housekeeper, és a dir, es redueix la seva feina en tant que ja no ha de tenir cura d’altres departaments o serveis que tradicionalment s’ocupaven de la casa (en la majoria de casos perquè aquests serveis ja no existeixen ja que són molt poques les famílies que avui dia s’ho poden permetre) i és, per tant, la persona que s’ocuparà de que casa nostra estigui sempre a punt; és a dir, fa tasques de neteja i, alhora, serà la persona encarregada de cuinar per la família de la casa on treballa.

Malgrat els anys que han passat i els quilometres que separen Catalunya d’Anglaterra o d’Estats Units, podem concloure que la figura del masover no està passada de moda sinó que, com tot, s’ha hagut d’anar adaptant als nostres dies però mantenint el 100% de la seva essència tradicional.